Interview met Jason Love

Op November 14, 2013, in Interviews, door Cédric

Op het einde van vorig seizoen (in juni 2013, houd hier dus rekening mee bij verwijzingen), nog voor bekend was dat de Amerikanen moesten vertrekken, hebben wij een interview afgelegd met de altijd sympathieke Jason Love.
Jason kwam na 1 seizoen bij Pepinster samen met Maxime De Zeeuw naar de Port of Antwerp Giants.
In zijn seizoen bij ons speelde hij 35 wedstrijden waarin Jason 239 punten (gemiddeld 6,8) maakte. Hij nam 201 rebounds (5,7 gemiddeld) en 14 assists.

Jason speelt nu bij Mons en we zullen hem dus zaterdag samen met Maarten Rademakers weerzien. Een applaus bij hun opkomst mogen ze zeker verwachten.
Bij Mons doet hij het momenteel goed. Hij is niet alleen top rebounder van de Ethias League met 9,7 rebounds per game maar scoort ook nog eens een gemiddelde van 11,2 punten. In de Eurocup doet hij het even goed, hoewel Mons daar al zijn wedstrijden al verloor.

Click here for the english version

jasonlove

Jason, wat is de beste herinnering die je hebt bij de Giants?
Mijn beste herinnering is toen Tim (Black) zijn verjaardagsfeestje had en we met een aantal spelers daar naartoe gingen. We zaten gewoon rustig neer, vergaten even het basketbal en we leerden elkaar ook beter kennen. Ook de andere keren dat we samen kwamen buiten de team functies en we eens iets gingen eten of iets gelijkaardigs. Op dat moment waren we gewoon vrienden in plaats van een ploeg. Dat zijn momenten die me dierbaar zijn.

Wat is je slechtste herinnering?
De slechtste herinnering die ik had was het trainingskamp. Jullie hebben vast wel opgemerkt dat ik dit jaar veel gewicht heb verloren. Het hele afvalproces was een lang proces voor mij. Ik ben er nu doorheen en dat was waarschijnlijk de slechtste herinnering om daar doorheen te gaan. Ik ben wel gelukkig dat ik het volgehouden heb.
Mogen we je vragen hoeveel je nu weegt? Je had aan het begin van het seizoen een gewicht van 125kg?
Momenteel is het 111kg. Vorig jaar woog ik nog meer. Ik ben veel afgevallen sinds vorig jaar door rond mannen te zijn als Tim. Iedereen had dat effect op mij omdat ze zo snel spelen en dit heeft me echt geholpen om mijn spel te verbeteren.

De fans van je vorige team Pepinster zeiden tegen ons: “Jullie geven hem geen eten meer”
(lacht) Nee, ik ben gewoon beter beginnen eten en dat werkt.

Hoe was het om aan te passen aan Antwerpen (zowel de stad als het team)
Het was gemakkelijk. Je hebt hier eigenlijk alles wat je moet hebben. Iedereen spreekt hier Engels en er is zo veel te doen dus was het een gemakkelijke aanpassing voor mij
En Pepinster was moeilijker?
Ja, het was moeilijker. Het was mijn eerste jaar in Europa, niet iedereen spreekt er Engels en ik had het wel moeilijk met het taalverschil.

Wanneer je hier voor het eerst was, contacteerde je dan Amerikaanse spelers of de lokale spelers?
Ik had de spelers van vorig jaar al gecontacteerd. Ik ben goed bevriend met Julian (Vaughn). En ik heb Darnell (Wilson) ook gecontacteerd. Ze zegden beiden dat Antwerpen een geweldige stad is en vertelden me wat ik moest zoeken en dat maakte de aanpassing gemakkelijker.

Wat is je favoriete ding in de stad?
Ik houd van de binnenstad. Er is zoveel te doen en ik zat vorig jaar in Pepinster en dat is toch wel een groot verschil.
In de binnenstad is alles wat je nodig hebt, je hebt er bijvoorbeeld restaurants en er zijn ook veel mensen.
Er is dag en nacht leven.
Ja inderdaad. Ik houd ook van films en ga vaak naar de bioscoop.

Wat heb je hier geleerd?
Ik heb geleerd om me beter te kleden. Eerlijk gezegd is iedereen hier zo netjes gekleed. Ik had nog nooit een sjaal gedragen en iedereen draagt hier sjaals.
Ik ben wat jonger en kleed me op een bepaalde manier. Door bij gasten als Tim en Jean-Marc te zijn, die goed gekleed zijn leerde ik om me beter te kleden.

Ken je al enkele woorden Nederlands?
Ik ken “amaaai” omdat Marc (kinesist) het veel zegt. Het betekent zoiets als “wow”.

Wie is de grappigste bij de spelers?
Dat zal tussen Dennis en Maxime gaan. Maxime en ik gaan al terug van bij Pepinster dus ik weet dat hij grappig is. Ook Dennis is een leuke gast, hij vind het altijd leuk om grapjes te maken.

Je hebt mooie statistieken gehad afgelopen seizoen. Denk je dat je buiten die statistieken het team hebt geholpen?
Ja, dat denk ik. Ik heb wel meer het gevoel dat het team meer effect had op mij. Ik spreek dan over gasten als Tim & Roel. Zij waren zeer hard voor mij in het begin van het jaar. Ze probeerden de manier van mijn spel te veranderen zodat ik harder speel. Zij hebben echt mijn spel verbeterd en nu speel ik beter en sneller en juister. Dat was voor mij zeer goed.

Je bent ook geblesseerd geweest. Toen je terug kwam mocht je de eerste wedstrijden telkens maar 5 min spelen. Had je moete om terug in het spel te komen?
Ja, ik denk dat toen ik terugkwam het team het zo goed deed en dat ik mijn weg naar de rotatie weer moest terugvinden en dat heeft me wel wat tijd gekost. Maar eens ik er terug in zat had ik mijn ritme weer terug.

Hoe kijk je terug op je seizoen bij de Giants?
Ik kijk erop terug als een leerjaar voor mij als prof. Door rond oudere gasten te zijn zoals Tim, Roel, Bryan leerde ik het Europese spel. Ook van een ervaren coach als Eddy leerde ik veel. Ik heb afgelopen jaar zoveel geleerd, ik wil terugkomen en die kennis gebruiken om een beter seizoen te hebben. Hopelijk hier en als dat niet is dan ergens anders. Ik denk zeker dat het een goed seizoen was en ik ben gelukkig met hoe ik dit seizoen geëindigd ben en ik moet zo verder gaan?

Heb je nog iets te zeggen tegen de fans?
Ik wil jullie bedanken voor de steun. Ik weet dat we door het dak zijn gegaan voor jullie ondanks dat we het moeilijk hadden aan het begin van het seizoen.
Ik denk ook terug aan de wedstrijd in Bonn. Ik herinner me dat jullie binnen kwamen en veel lawaai maakten met de drums en dat was wel “wow, die zijn helemaal naar hier gekomen voor ons”
Dat was voor ons een grote wedstrijd, en ook een belangrijke winst. Ik was enorm verrast dat jullie helemaal tot daar kwamen om voor ons te supporteren. Die match was voor mij de belangrijkste van het jaar.

Voor ons was die wedstrijd ook geweldig. Bedankt voor het interview Jason.

English version

At the end of last season (june 2013, so keep that in mind when we refer to dates), even before it was known that all of the American players had to leave, we did an interview with the always sympathetic Jason Love.
Jason played one year with Pepinster and came together with Maxime De Zeeuw to the Port of Antwerp Giants.
In his season with us he played 35 games where he scored 239 points (average 6,8). He took 201 rebounds (5,7 average) and 14 assists.

Jason is playing with Mons now and we will meet him and Maarten Rademakers again on Saturday. They can both expect an applause when they get announced before the game.
Jason is doing good in Mons. He is top rebounder of the Ethias League with an average of 9,7 rebounds and scores 11,2 points. He performs on the same level in the EuroCup, but Mons lost all of its games there.

What is your best memory that you had in your time here with the Giants?
When Tim had his birthday party and a couple of guys came over there and we all just sat around and got away from basketball and just got to know each other more. Also other times we came together as a team and outside of the team functions we had dinner and stuff like that. Then we were together as friends, not as teammates. I really cherish those moments, they are really cool to me.

What is the worst memory?
The worst memory was the training camp. Obviously you noticed I lost allot of weight this year, the whole process of me dropping weight was a long process for me. I’m down now and I think that was probably the worst memory of going through that. I’m happy I went through that.
Can we ask you how much weight you lost? You where 125kg at the start of the season?
It’s 111kg right now. My weight was even more last year. I dropped so much since last year thanks to being around guys like Tim (Black), everybody just had that effect on me because they play so fast and this really helped my game up
The fans from your previous team (Pepinster) told us “You don’t feed him anymore”
(Laughs) No, I just started eating better and it worked out.

How was it to adapt to Antwerp? (city and team)
It was easy, you got pretty much everything you need here, the restaurants and everybody speaks English and you got so much to do, so it was a easy transition for me.
And adapting to Pepinster was more difficult?
Yeah it was more difficult, it was my first year in Europe, everybody didn’t speak a lot of English so it was kind of hard with the language barrier. It was not easy to get used to but this year was a lot of easier

When you first came here did you contact the US players first or do you first talk to the locals?
I contacted guys from last year. I’m really close with Julian (Vaughn) so I contacted him. and Darnell (Wilson) cause I had dinner with Darnell before so I contacted him and they both said “Antwerp is a great place” they told me what to look for and that kind of made the adjustment easier.

What is your favorite thing about the city?
I love the downtown area, there is so much going on and I come from Pepinster and it’s a lot different.
Downtown is everything you need, you got restaurants and a lot of people
Its living day and night
Yeah exactly. I also love movies and I go to the movies a lot.

What did you learn here?
I learned how to dress a little bit better. Honestly, Everybody is so well dressed here. I never wore scarves before and everybody wares scarves.
Just being around guy like Tim and Jean-Marc who are well dressed. I’m younger and I dress a certain way so I learned how to dress better.

Do you know some words flemish?
I know “Amaaai” because Marc says it a lot. It means something like “Wow”. If something happens it’s like “Amai”.

Who is the funniest of all players?
I’ve got to say it will be between Dennis & Max.
Me and Max go back last year so I know he is a funny guy. And Dennis is a funny guy, he likes to joke. So I think between those two

You had some nice statistics this year (see top). Do you think part from the statistics you helped the team forward?
Yeah, I think so. I feel like the team had more effect on me, I talk about guys like Tim and Roel. They were really hard on me in the beginning of the year, just getting me to change the way I play, play harder. They really helped my game and helped me play better and faster and just. So that was good for me.

You where injured this season. When you came back, the first games you only got 5 minutes. Did you have some trouble getting back in your game?
Yeah. I think that when I was coming back the team was doing so good and I kind of just had to work my way back in the rotation and it took me a while to get back in. But once I got back in there I got my rhythm back.

How do you look back on the year with the Giants?
I look back at it like it’s a big learning year for me as a professional. Just being around older guys like I said before like Tim, Roel, Bryan just learning the European game and an experienced coach like Eddy just learned me. I learned so much this year, I want to come back and use that knowledge and have a better season. Hopefully here if not somewhere else. I think it was definitely a good season and I’m happy how I finished this season and I got to keep that going.

Do you have anything to say against the fans?
I just want to thank the fans for supporting us. I know we went to the roof for you guys even though we were struggling at the early of the season.
I also think back at that Bonn game, I remember is that you guys came in and doing the drums and stuff and it was like “wow, they came all the way out here for us”.
That was a big game for us, that was a big win for us. I was blown away you guys came all the way out there to support us. That game really sticks out as the most important off all year.

For us that game was awesome to. Thank you for the interview Jason.

  • Heavy
  • Van Bouwel

Reageer hier