Al een gans seizoen worden onze Giants ook gesteund door de partners van onze Amerikaanse spelers, niet enkel in de thuiswedstrijden maar ook op verplaatsing. We vonden dat het tijd was om de vrouwen achter onze spelers in de spotlight te zetten en spraken af met Mariah, Toni, Jasmine en Ashley in het Tulip hotel voor een interview.

Click here for the English version.

 IMG_3339
Van links naar rechts: Ashley& partner Ben Simons, Toni & partner Scott Thomas, Jasmine & partner Barry Stewart en Mariah & partner Frank Turner.

Wat is voor jullie het grootste verschil om te leven in België en in de Verenigde Staten?
Mariah: ik zou zeggen mijn buurt is anders, mensen zijn elke dag de hele dag buiten en de kinderen spelen buiten zonder ouders erbij, maar ze vinden dit OK omdat ze hen vertrouwen.
Toni: ik zou zeggen het niet met de auto kunnen rijden, naar plaatsen kunnen gaan, ergens naartoe gaan waar ik zelf wil. Hier ben ik afhankelijk van Scott om me ergens naartoe te brengen of ik moet de tram of de bus nemen en het zelf uitzoeken.
Jasmine: ik zou hetzelfde zeggen, niet kunnen autorijden. En naar de supermarkt gaan is heel anders hier omdat ik iets nodig heb om te koken dan moet ik het vertalen als ik niet weet wat het is.
Ashley: ik zou zeggen, waarschijnlijk de vakantiedagen, omdat mijn familie hier niet in de buurt is.

Als je zegt, niet met de auto kunnen rijden, is dat omdat het een handgeschakelde is?
Ashley: ja omdat het met versnellingen is, alle spelers moesten dit leren. Ben moest het leren in Duitsland omdat een handgeschakelde de enige auto was die ze aanboden. Ben oefende er een keer thuis mee.
Mariah: toen ze Frank de auto gaven, ging hij oefenen op een parkeerplaats in zijn eerste jaar in Nederland.
Dus het was zoiets als, hier zijn de sleutels en veel geluk ermee.
Allen samen: ja eigenlijk wel.

Van waar in Amerika komen jullie en stel dat we naar daar willen gaan, wat moeten we dan zeker gezien hebben?
Mariah: ik kom uit het zuiden van New Jersey. Je moet dan de casino’s en de promenade gezien hebben. De casino’s in New Jersey zijn heel verschillend van de casino’s in Europa.
Jasmine: ik kom van Mississippi, de kust van Mississippi. Je moet de stranden en de casino’s gezien hebben en zeevruchten eten.
Toni: ik kom uit Ohio en woon aan het meer van Ohio. Je moet de eilandjes gezien hebben en waarschijnlijk gaan vissen.
Ashley: ik kom van noord Michigan en ik zou zeker Traverse City en Mackinaw Island bezoeken, het is er zeer mooi. En dan hebben we nog Lake Michigan dat ook zeer knap is.

Is het de eerste keer dat jullie in Europa zijn?
Toni: nee ik ben al in Duitsland geweest toen Scott daar speelde.
Jasmine: ik was in Trier en Giessen in Duitsland.
Mariah: voor mij was het Polen en het was er zeer koud.
Ashley: Ik was 2 weken in Duistland voordat we naar Antwerpen kwamen en dat was mijn allereerste keer in Europa en buiten Amerika.

Wat vertel je dan tegen je familie? Hé mama ik ga in België leven, een klein landje in Europa. Hoe reageerden ze hierop?
Mariah: ze waren zeer ondersteunend thuis, ik werkte en ging naar school, nu doe ik aan online studie en ze vragen altijd om wafels en chocolade op te sturen.
Jasmine: mijn mama was verdrietig, maar ze houd veel van Barry en ze weet dat Barry voor mij zal zorgen. Ze was tegelijkertijd opgewonden.
Toni: mijn ouders waren eveneens ondersteunend, ze wisten dat Scott goed voor mij zou zorgen.
Ashley: voor mij is dit hetzelfde 😉

Was het gemakkelijk aanpassen in Antwerpen?
Jasmine: ja dit is de meest Amerikaans vriendelijke stad. In Duistland hadden we wat moeilijkheden omdat wij hen niet verstonden en zij verstonden ons niet en toen kwamen we hier in Antwerpen en het was zo een groot verschil omdat praktisch iedereen Engels sprak.
Mariah: het is inderdaad zeer gemakkelijk omdat iedereen Engels spreekt.

Wat is voor jullie het beste en het slechtste in Antwerpen?
Mariah: het beste in Antwerpen is de Meir, Frank en ik gaan er elke week naartoe, het is zalig shoppen daar en ik denk niet dat er iets slecht is in Antwerpen, oh ja het slechtste is de bouw werkzaamheden, die beginnen hier al om zeven uur ’s ochtends.
Jasmine: voor mij is het slechtste de duiven! En het beste is de kathedraal, wij wonen er vlakbij en ik hou ervan om er naar te kijken. Het is mooie architectuur.
Toni: het beste voor mij is om aan de Schelde te zijn, het doet me denken aan thuis omdat ik aan het water woon.
Ashley: ik hou van de architectuur en de grote stad. Het slechtste voor mij zijn de fietsers, die rijden op de straat waar wij ook op rijden met de auto.

Als de ploeg op verplaatsing is in Europa, zijn jullie 2 dagen alleen thuis. Spreken jullie dan onderling af om iets samen te doen?
Jasmine: soms doen we dat wel, maar niet altijd.
Mariah: ja soms spreken we af en soms geniet ik van mijn eigen tijd, dan kan ik naar de Meir gaan en terugkomen met een hoop zakken en dan voel ik me comfortabel en dan zegt Frank “waar heb je die spullen vandaan”? Dus soms doen we dingen samen en soms doen we ons eigen ding.
Jasmine: omdat je dingen gedaan kan krijgen als de jongens er niet zijn.
Mariah: het is gemakkelijker, ik hou van deze dagen, dan kunnen we ons huishouden doen.

Drie onder jullie zijn mee geweest op verplaatsing naar het Franse Dijon, hoe was deze trip voor jullie?
Allen samen: koud, zeer koud.
Toni: koud in het busje.
Ashley: het was ook lang reizen, telkens er een stop was moesten we zo vlug mogelijk terug in het busje.
Mariah: elke andere wedstrijd lijkt zo lang maar we wilden terug thuis zijn in 15 minuten.
Het was inderdaad lang, als we ooit nog eens teruggaan blijven we overnachten en komen ’s morgens terug.
Mariah: als jullie dat doen zal ik waarschijnlijk terug meegaan, omdat Frank het heel graag heeft als ik naar de wedstrijd kom kijken.
Jasmine: Ik denk dat ik volgende keer meewil, hoe lang deden jullie hier over? 6 uren, wow 6 uren rijden, soms klagen we al als we maar 1 uur moeten rijden, maar 6 uren? … Ja ik ga mee.
Ashley: ik ga waarschijnlijk ook mee.
Mariah: maar volgende keer neem ik een dekbed en een deken mee.

Kennen jullie ook spelersvrouwen van de andere teams in België?
Jasmine: ja we kennen een koppel van Charleroi, de vrouw van Justin Hamilton, Nicole. Hij speelt er zowat 8 jaar en ze is heel vriendelijk, ook Amerikaanse.
Toni: we kennen ook de vrouwen van Cummard en Tofi van Aalstar.
Ashley: en we leerden onlangs de vrouw van Loucks kennen, hij speelt bij Kabo.

Als een speler gekwetst is of als we een serie nederlagen hebben geleden, hebben jullie dan een zware mentale job?
Mariah: ik heb er elke keer een als Frank slecht speelt of als ze verliezen, hij slaapt dan nooit voor 6h ’s ochtends, maar ook als hij wel goed speelt maar ze verliezen toch nog dan is hij ook de ganse nacht wakker. Enkel als hij goed speelt en ze winnen, gaat hij op een deftig uur slapen. Als ze een serie nederlagen hebben geleden kan hij heel hard voor zichzelf zijn en dan probeer ik het uit zijn hoofd te praten, maar het is moeilijk.
Jasmine: voor het blessure gedeelte was Barry teleurgesteld dat hij out was voor een paar dagen, maar hij was blij dat het team goed speelde, dus hij bleef zeer positief. Als ze verliezen dan wil hij er zowat een half uur over praten om het uit zijn hoofd te krijgen en mentaal klaar te zijn voor de volgende wedstrijd.
Ashley: Ben is een uitzonderlijk positief persoon, hij is nooit negatief. Hij heeft altijd wel iets positief over een overwinning of nederlaag te zeggen.
Toni: dit jaar was moeilijk, Scott had een operatie moeten laten doen en het was een heel proces dat hij moest ondergaan met zijn revalidatie. Nu hij hersteld is, is het nog steeds moeilijk omdat hij een heel deel van dit seizoen moest missen, maar hij probeert positief te blijven. In principe moest hij opnieuw leren stappen, hij heeft een lange weg achter de rug. Na de operatie mocht hij niets doen, hij mocht geen druk zetten op zijn been en moest zijn spieren terug opbouwen. Maar hij is op een goede plaats nu. Hij werkt hard, hij wil dat de ploeg het goed doet en hij wil er deel van uit maken.

Hebben de spelers het graag dat jullie naar de wedstrijd komen kijken en weten ze waar jullie zitten?
Jasmine: zeker als we niet samen rijden is hij ongerust als we niet in de arena aankomen, maar hij heeft het enorm graag als ik kom kijken. Tijdens de opwarming bij uitwedstrijden werpt hij een snelle blik in het rond als de fanclub binnenkomt en als hij een van ons ziet dan weet hij dat ik er geraakt ben.
Mariah: Frank doet net hetzelfde tijdens de opwarming en hij hoort me ook bij de free-throws. Hij vindt het leuk als ik hem steun en hij weet dat ik veel roep.
Iedereen weet dat Mariah, de hele arena hoort je roepen.
Toni: ook Scott vindt het leuk als we komen, wij zijn hun familie, hun steun, hun bekend gezicht en we zijn er voor hen na de wedstrijd.
Ashley: voor Ben is het hetzelfde als voor de anderen.

Hoe ziet een wedstrijd dag er voor jullie uit?
Jasmine: we moéten spaghetti eten en ik ben dat zo beu, hij heeft er geen idee van, ik bedoel, denk hier eens over na als ze 2 wedstrijden per week hebben en 2 keer spaghetti?
Mariah: Frank zegt “maak je een groot ontbijt klaar, want dat is de traditie”, hij wil gewoon eten. Dus we starten met een groot ontbijt en dan zet hij zijn muziek op, de ganse dag. Dan blijf ik even weg van hem en daarna doet hij zijn dutje voor ongeveer 2 uurtjes, dan kook ik spaghetti, we eten en vertrekken 2 uur voor de wedstrijd naar de Lotto Arena.
Toni: onze dag verschilt een beetje omdat ik een nanny ben voor een Engelse familie. Dus bij thuiswedstrijden ben ik al weg voordat hij opstaat en ik zie hem pas op de wedstrijd. Bij verplaatsingen ben ik vrij en dan luistert hij naar muziek, gaat naar de kine voor zijn revalidatie en doet een dutje.
Ashley: bij thuismatchen is er een klein verschil, als hij ’s morgens na de ochtendsessie thuiskomt doet hij een dutje en kijkt naar een TV-show, ik doe dan mijn ding. En bij uitmatchen doe ik mijn ding en kijkt hij TV.

Mariah, Jasmine, Toni en Ashley, bedankt om wat tijd vrij te maken voor ons.
Hartelijk bedankt ook voor jullie tijd en om de tijd te nemen om ons beter te leren kennen.

 

English version

A whole season long, our Giants get the support of the partners of our U.S. players, not only in our home games but also on the road. We thought it was about time to get the women behind our players in the picture and made an appointment with Mariah, Toni, Jasmine and Ashley in the Tulip hotel for a interview.

What is for you the biggest difference to live in Belgium and in the United States?
Mariah: I would say my neighborhood  is different, people walk outside all day every day and a lot of kids are outside without parents, but they are OK with it because they trust them.
Toni: I would say not be able to drive, get around places, go where I want to go. Here I’m depending on Scott to take me or I have to take the tram or bus and figure it out. 
Jasmine: I would say the same thing, not being able to drive and going to the grocery store is very different because if there is something I want and need to cook with I have to like translate it if I don’t recognize what it is.
Ashley: I would say probably the holidays, just because my family isn’t around.

When you say, not being able to drive, is it because it’s a manual?
Ashley: yes because it’s a manual shift, all players had to learn. Ben had to learn it in Germany because a manual was the only car they offered. Ben practiced once at home.
Mariah: when they gave Frank the car, he went to a parking lot to try it in his first year in Holland.
So it was like,  here are the keys and good luck.
All together: yes basically.

Where do you come from in America and if we would like to go there, what do we definitely have to see?
Mariah: I’m from the South of New Jersey. You have to come see the casino’s and the boardwalk. The casino in New Jersey is very different from casino’s in Europe.
Jasmine: I’m from Mississippi, the coast of Mississippi. So you have to see the beaches, the casino and eat seafood.
Toni: I’m from Ohio and I live on the lake in Ohio. You have to see the islands and you have resorts and probably go fishing.
Ashley: I’m from Northern Michigan I’d recommend seeing Traverse City and Mackinaw Island, it’s very beautiful up there. And we have Lake Michigan, which is very nice.

Is this the first time you’ve been in Europe?
Toni: No I’ve been in Germany when Scott played there.
Jasmine: I’ve been in Trier and Giessen in Germany.
Mariah: for me it was Poland, and it was very cold out there.
Ashley: I was in Germany for 2 weeks before we came to Antwerp that was my very first time in Europe and out of the country.

What do you tell your family? High mom I’m going to live in Belgium, a small country in Europe. How did they react?
Mariah: they were more supportitive at home I was just working and doing school, now I can do school online and they always ask can you send me waffles and chocolate.
Jasmine: my mom was sad, but she loves Barry and she knows Barry will take care of me, she was excited in the same sentence.
Toni: my parents were supportitive they knew that Scott would be over here and take good care of me.
Ashley: the same goes for me 😉

Was it easy to adjust in Antwerp?
Jasmine: yes this is the most American friendly city. In Germany we had some incidents as like we don’t understand them and they don’t understand us and then we came here in Antwerp and it was so different because practically everybody speaks English.
Mariah: it was very easy because everybody speaks English.

What is the best thing in Antwerp and what is the worst?
Mariah: the best thing I’ve seen in Antwerp is the Meir, me and Frank go there every week, it’s good shopping over there and I don’t think there is a bad thing in Antwerp, oh yes the worst thing would be when they start construction, they start at seven in the morning.
Jasmine: for me the worst thing is the pigeons! And the best is the cathedral, we live nearby and I like to look at it. It’s nice architecture.  
Toni: I would say the best part is being on the water, it reminds me of home since I come from living on the water.
Ashley: I enjoy all the architecture and the big city. The worst for me, is all the bikers, riding in the road when we’re driving.

When the team is playing on the road in Europe, you are alone for 2 days. Do you girls meet to do something together?
Jasmine: we do it sometimes, not every time.
Mariah: yes sometimes and sometimes I enjoy my own time, then I can go to the Meir and come back with bags being comfortable and Frank says “where did you get this stuff from”? So sometimes we do stuff together and sometimes we just do our things.
Jasmine: because you can get things done when the guys aren’t here.
Mariah: it’s easier, I like those days more, we can do some housework done.

Three of you girls came with us on the road trip to Dijon in France, how was the trip for you?
All together: cold, very cold.
Toni
: cold in the van.
Ashley: it was also a lot of traveling, every stop we had to rush back into the car.
Mariah: any other game seems so long but we wanted to get back home in like 15 minutes.
It was a little bit too long, if we go there again we will stay the night and come back in the morning.
Mariah: if you do that I will probably go, because Frank really likes it when I come see him.
Jasmine: I will probably go this time, how long was it? 6 hours, wow 6 hours drive, sometimes we complain about a 1 hour trip, but 6 hours? … Yes I will go.
Ashley: I will probably go.
Mariah: but next time I will bring a comforter and a blanket.

Do you know any women of players from other teams in Belgium?
Jasmine: yes we actually know a couple of Charleroi, Justin Hamiltons wife, Nicole. He plays there for about 8 years and she is really nice, also American.
Toni: we know also Cummards and Tofi’s wife from Aalstar.
Ashley: and we just recently met Loucks wife from Kangaroos.

When somebody is injured or if we lose a few games in a row, do you have a big mental job?
Mariah: I have one every time Frank plays bad or if they lose, he doesn’t sleep before 6 in the morning, but also if he plays good and they lose he’s up all night. Only if he plays good and they win he goes to sleep at a decent time. After a losing streak he is very hard on himself and I try to get his mind out of it, but it’s tough.
Jasmine: for the injury part Barry was disappointed that he was out a couple days but he was happy that the team played very well, so he stayed very positive. If they lose he will talk about it for maybe like 30 minutes because he has to get it out of his mind and get mentally prepared for the next game.
Ashley: Ben is an extremely positive person, he is never negative. He has always something positive to say about a win or a loss.
Toni: this year has been tough, Scott had surgery and it was a whole process he had to go through with rehab. Now that he’s back it’s still kind of tough because he missed a lot this season but he’s trying to stay positive. He basically had to learn how to walk again, he’s come a long way. After surgery he couldn’t do anything or put any pressure on his leg and had to rebuild his muscles. But he’s in a good place now. He works hard, he wants the team to do well and he wants to help contribute to it.

Do the players love it when you come to see the game and do they know where you sit?
Jasmine: especially when we don’t ride together he is worried if we don’t make it to the gym, he loves it when I come to the game. During warm-ups he has a quick glimpse to see the fan club walks in and if he sees one of us, then he’ll know that I’m there too.
Mariah: Frank does the same thing, have a look during warm-ups or he’ll hear me by free-throws. He likes the support and he knows I’m yelling.  
Everybody knows that Mariah, the whole gym hears you.
Toni: Scott also likes it that we are there, we are their family, their support, their familiar face and we gonna be there for them after the game.
Ashley: for Ben it’s the same way.

How does a game day look for you?
Jasmine: we have to have spaghetti and I’m so sick of eating spaghetti he has no idea, I mean think about it if they have 2 games a week 2 times spaghetti?
Mariah: Frank says “are you cooking breakfast because it’s a tradition”, he just wants the food. So it starts with a big breakfast and then he turns on his music all day. Then I stay away from him and later he takes his nap for about 2 hours and I cook spaghetti and then we eat and we go to the Lotto Arena 2 hours early.
Toni: our day is a little different because I’m a nanny for a U.K. family. So on home games I’m gone before he wakes up and I don’t see him until I get to the game. On away games I have off and he listens to music, goes to the gym to rehab and takes a nap.
Ashley: on home games it’s a little different when in the morning they have walking trough he usually comes home and takes a nap, he watches a TV show and I’m doing my own thing. And on away games I’m doing my own thing, and he watches TV.

Mariah, Jasmine, Toni and Ashley, thank you to make some time for us.
Thanks so much for your time as well and for taking the time to get to know us better.

  • Comexas Seafreight
  • Van Bouwel

Reageer hier